9 Mayıs 2015 – Akdeniz’de Nükleere Karşı Ortak Mücadele

9 Mayıs’ta Kıbrıs’ta Ledra Palas Ana Çıkış Kapısı, Ara Bölge Dayanışma Evi’nde düzenlenen toplantı Rebecca Harms’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Rebecca Harms konuşmasında, kendi yaşadığı şehirde bir nükleer santral olduğunu ancak onun yerine rüzgar tribünleri görmeyi tercih ettiğini, ayrıca Almanya’nın Golleben kasabasında başlayan “Anti-Nükleer” hareketine değindi. Politik açıdan, gelişmekte olan ülkelerde nükleer santral kurulmasına yönelik boşlukların daha fazla olduğundan bahsetti.

Toplantıya Yeşil Düşünce Derneği ve nükleersiz.org’dan Dr. Ümit Şahin, Mersin Nükleer Karşıtı Platform yürütme kurulu üyesi ve Mersin Tabibler Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan, Kıbrıs Nükleere Hayır Platform’undan Dr. Doğan Sahir ve Dr Stamatina Passalari ve Kıbrıs Araştırma Enstitüsü’nden Dr Theodoros Christoudias katıldılar.

Nükleersiz Akdeniz derken, çevre felaketlerinin siyasi sınırlar tanımamasına değinilmektedir. Şayet Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bir nükleer felaket yaşanırsa, bu sadece Türkiye’yi etkilemeyecektir.

Akdeniz’de Nükleere Karşı Ortak Mücadele

Leave a Reply

Your email address will not be published.