Akdeniz’de Nükleere Karşı Ortak Mücadele / Common Front Against Nuclear In The Meditteranean

Tarih / Date: 9 Mayıs 2015 Cumartesi / May 9, 2015 Saturday

Yer /Venue: Ledra Palace çıkış kapısı, Ara Bölge Dayanışma Evi – Exit of Ledra Palace, buffer Zone, Cooperation Home

13.00 Kayıt / Registration

13:30-15:30 Birinci Oturum / First Plenary

Açılış Konuşması Sorular-Cevaplar / Keynote Speech Question and Answers

Rebeca Harms, Avrupa Parlementosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı / Co-President of Green Group in European Parliament

Akdeniz Nükleersiz Ağı Bildirgesi ve imzacıların konuşmaları / Nuclear-free Mediterranean Network Declaration and participant country speeches

16:00-18:00 İkinci Oturum / Second Plenary

Panel; Akkuyu Gerçekleri ve Kıbrıs / Panel; Akkuyu realities and Cyprus

Dr. Ümit Şahin, Yeşil Düşünce Derneği and nucleersiz.org / Green Thought Association and nucleersiz.org

Dr. Ful Uğurhan, Mersin Nükleer Karşıtı Platform / Mersin Anti-Nuclear Platform

Doğan Sahir, Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu / Cyprus Anti-Nuclear Platform
Dr Stamatina Passalari, Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu / Cyprus Anti-Nuclear Platform
Dr Theodoros Christoudias, Kıbrıs Araştırma Enstitüsü /The Cyprus Institute

#NuclearFreeMed

Leave a Reply

Your email address will not be published.