About Us

Meet Our Team

Çalışma Alanları

Yeşil Düşünce Derneği, 2008 yılında yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul’da kuruldu. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ölçekte proje ve kampanyalarla sürdüren YDD’nin çalışma alanları temelde şunlardır:

Ekoloji ve Sürdürülebilirlik
Demokrasi ve Medya
İklim Değişikliği ve Enerji
Ekonomi

YDD Ekibi