Proje Hakkında

Yeşil politika, sadece çevre ve ekoloji hareketi ile bütünleştirilmesine rağmen toplumsal adalet, şiddet karşıtlığı, doğrudan ve katılımcı demokrasi ilkelerine dayanmaktadır.

Bu program ile, aktif ve karşılıklı öğrenme yöntemleri ile yerel ekoloji mücadeleleri, ekonomi, enerji, barış hareketleri, feminizm gibi politik alanlarda yeşil politik uygulamaların teorik ve pratik yaklaşımlar konusunda katılımcılara bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılması amaçlanmaktadır.